ΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ, Μ

 
ΜΩΠΑΣΑΝ ΓΚΥ ΝΤΕ

4 εκδόσεις

ΔΥΟ ΝΟΥΒΕΛΕΣ
ΔΥΟ ΝΟΥΒΕΛΕΣ


ΠΕΖΟ, 192 σελίδες
ISBN 978-960-8399-65-5
Α' Έκδοση: 2008
Τιμή καταλόγου: 14,13 ευρώ
Τιμή Internet: 12,72 ευρώ  
περισσότερες πληροφορίες

ΔΥΟ ΝΟΥΒΕΛΕΣ
ΔΥΟ ΝΟΥΒΕΛΕΣ


ΠΕΖΟ, 166 σελίδες
ISBN 978-960-9527-00-2
Τιμή καταλόγου: 9,99 ευρώ
Σημείωση: EPUB  
περισσότερες πληροφορίες

ΕΠΙΛΕΚΤΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ
ΕΠΙΛΕΚΤΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ


ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ, 580 σελίδες
ISBN 978-960-8399-06-8
Α' Έκδοση: 2005
Τιμή καταλόγου: 22,21 ευρώ
Τιμή Internet: 19,99 ευρώ  
περισσότερες πληροφορίες

Ο ΟΞΑΠΟΔΟΣ
Ο ΟΞΑΠΟΔΟΣ


ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ, 304 σελίδες
ISBN 960-7233-01-8
Α' Έκδοση: 1992
Τιμή καταλόγου: 15,14 ευρώ
Τιμή Internet: 13,63 ευρώ  
περισσότερες πληροφορίες